تریلر انیمیشن پاندای کونگ فو کار ۴

تریلر انیمیشن پاندای کونگ فو کار ۴

داستان شروع فیلم کونگ‌فو پاندا ۴ از زمانی است که پو، جنگجوی اژدها، مجبور است نقش رهبری معنوی در دره صلح را به عهده بگیرد، اما او از این وظیفه خود خبر ندارد. همچنین، او باید یک جنگجوی اژدهای جدید را پیدا کند و او را آموزش دهد. در همین حال، کملئون، یک جادوگر شرور که می‌تواند به هر شکلی تبدیل شود، قصد دارد با استفاده از عصای حکمت پو، تمام دشمنانی که پو به عالم روح فرستاده بود، دوباره به زندگی برگرداند. پو برای مقابله با این تهدید، به همراه یک دزد زیرک و بازیگوش به نام ژن که یک روباه است، نیاز به کمک دارد.