شوگون وقتی یک کشتی اروپایی مرموز درحالیکه به حال خود رها شده در یک روستای ساحلی پیدا می شود، ارباب یوشی توراناگا به رازهایی پی می برد که می تواند توازن قدرت را برهم زند و دشمنانش را نابود کند.
خلاصه داستان
شوگون وقتی یک کشتی اروپایی مرموز درحالیکه به حال خود رها شده در یک روستای ساحلی پیدا می شود، ارباب یوشی توراناگا به رازهایی پی می برد که می تواند توازن قدرت را برهم زند و دشمنانش را نابود کند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان فردریک ای او توئه, جاناتان فان تولکن
  • بازیگران هیرویوکی سانادا, آنا ساوای, کاسمو جارویس, تادانابو آسانو, تامی بَستو, تاکه هیرو هیرا, نستر کاربونل, هیرو کاناگاوا