سینمایی سفرهای دور و دراز کاپیتان دریک

سینمایی سفرهای دور و دراز کاپیتان دریک، درباره کاپیتان دریک، یک دزد دریایی بسیار معروفی است که با کاپیتان سان دو واته رقابت تنگاتنگی دارد و آنها در همه دریاها در تعقیب و گریز هم هستند.
خلاصه داستان
سینمایی سفرهای دور و دراز کاپیتان دریک، درباره کاپیتان دریک، یک دزد دریایی بسیار معروفی است که با کاپیتان سان دو واته رقابت تنگاتنگی دارد و آنها در همه دریاها در تعقیب و گریز هم هستند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان دیوید فلورس
  • بازیگران آدریان پل, تمورا موریسن