سفر بزرگ 2:سفارش ویژه

فیلم سفر بزرگ 2: سفارش ویژه(Big Trip 2: Special Delivery) ماجرا از آنجایی آغاز می شود که یک توله خرس را به مادرش برسانند.پاتریک خرس واسکارکه با هم دوست هستند این دو با نام های پاتریک و اسکار خرگوش می خواهند این خرس گریزلی را به مادرشان برسانند. درباره انیمیشن : سفر بزرگ 2:سفارش ویژه کارگردانی ناتالیا نیلووا درسال2022ساخته شده است.این فیلم محصول دو کشور روسیه وبلغارستان درژانرانیمیشن وماجرایی است
خلاصه داستان
فیلم سفر بزرگ 2: سفارش ویژه(Big Trip 2: Special Delivery) ماجرا از آنجایی آغاز می شود که یک توله خرس را به مادرش برسانند.پاتریک خرس واسکارکه با هم دوست هستند این دو با نام های پاتریک و اسکار خرگوش می خواهند این خرس گریزلی را به مادرشان برسانند. درباره انیمیشن : سفر بزرگ 2:سفارش ویژه کارگردانی ناتالیا نیلووا درسال2022ساخته شده است.این فیلم محصول دو کشور روسیه وبلغارستان درژانرانیمیشن وماجرایی است
عوامل و بازیگران
  • کارگردان واسیلی رونسکی
  • بازیگران