سریال هفت و نیم - قسمت 2

  • کارگردان
  • بازیگران
هفت و نیم اولین برنامه در حوزه سریال است. اپیزود دوم این برنامه با عنوان \"فرار مغزها\" در مورد تاریخچه تلویزیون و بررسی پنج سریال ایرانی عاشقانه است که تم تاریخی دارند.
خلاصه داستان
هفت و نیم اولین برنامه در حوزه سریال است. اپیزود دوم این برنامه با عنوان \"فرار مغزها\" در مورد تاریخچه تلویزیون و بررسی پنج سریال ایرانی عاشقانه است که تم تاریخی دارند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران
قسمت ها