سینمایی والدی قهرمان

Za duży na bajki

سینمایی والدی قهرمان درباره داستان یک نوجوان به نام والدوک ( والدی ) است که با مادرش زندگی میکند و زندگی او شده بازی کردن با رایانه و مادرش هم او را بسیار لوس بار آورده است تا این که یک زلزله وارد زندگی اش می شود. سینمایی والدی قهرمان با دوبله فارسی را از این جا تماشا کنید.

سینمایی والدی قهرمان دوبله فارسی

سینمایی والدی قهرمان 2022 -Za duży na bajki به کارگردانی کریستوفر روس می باشد. والدی قهرمان یک فیلم جذاب و درام است و داستان نوجوانی را روایت می کند که به سمت مسئولیت پذیری سوق پیدا می کند.
خلاصه داستان
سینمایی والدی قهرمان درباره داستان یک نوجوان به نام والدوک ( والدی ) است که با مادرش زندگی میکند و زندگی او شده بازی کردن با رایانه و مادرش هم او را بسیار لوس بار آورده است تا این که یک زلزله وارد زندگی اش می شود. سینمایی والدی قهرمان با دوبله فارسی را از این جا تماشا کنید.

سینمایی والدی قهرمان دوبله فارسی

سینمایی والدی قهرمان 2022 -Za duży na bajki به کارگردانی کریستوفر روس می باشد. والدی قهرمان یک فیلم جذاب و درام است و داستان نوجوانی را روایت می کند که به سمت مسئولیت پذیری سوق پیدا می کند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کریستوفر روس
  • بازیگران ماسیج کاراس, آملیا فیالکووسکا, پاتریک سیمک