درمرز غبارآلود

درمرز غبارآلود طالب‌‌زاده و گروهش که همگی آن‌ها در لیست تحریم آمریکا قرار دارند با برگزاری کنفرانس افق نو در مرز لبنان و فلسطین اشغالی، به خط مقدم جبهه‌ فرهنگی پا می‌گذارند و...

مستند درمرز غبارآلود

در مرز غبار آلود درسال 1403 به کارگردانی سیاوش کریم پور و تهیه کنندگی نیما پورقدیمی روایتی متفاوت از فعالیت های مرحوم نادر طالب زاده در حین برگزاری کنفرانس افق نو در بیروت است.
خلاصه داستان
درمرز غبارآلود طالب‌‌زاده و گروهش که همگی آن‌ها در لیست تحریم آمریکا قرار دارند با برگزاری کنفرانس افق نو در مرز لبنان و فلسطین اشغالی، به خط مقدم جبهه‌ فرهنگی پا می‌گذارند و...

مستند درمرز غبارآلود

در مرز غبار آلود درسال 1403 به کارگردانی سیاوش کریم پور و تهیه کنندگی نیما پورقدیمی روایتی متفاوت از فعالیت های مرحوم نادر طالب زاده در حین برگزاری کنفرانس افق نو در بیروت است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سیاوش کریم پور
  • بازیگران