سینمایی مرد منطق پس از 10 سال حبس از طرف کارفرمای خود، تمام چیزی که سو هیوک می خواهد یک زندگی عادی است..
خلاصه داستان
سینمایی مرد منطق پس از 10 سال حبس از طرف کارفرمای خود، تمام چیزی که سو هیوک می خواهد یک زندگی عادی است..
عوامل و بازیگران
  • کارگردان جونگ وو سونگ
  • بازیگران جونگ وو سونگ, کیم نام گیل, لی الیجا, سونگ جی وو, پارک ونگ سانگ