به سوی ستارگان پدری در سالها قبل در سفر به کهکشان به سرنوشتی نامعلوم دچار شده است. حال پسرش قصد دارد مسیر پدر را برود تا از سرنوشت پدر آگاه شود.
خلاصه داستان
به سوی ستارگان پدری در سالها قبل در سفر به کهکشان به سرنوشتی نامعلوم دچار شده است. حال پسرش قصد دارد مسیر پدر را برود تا از سرنوشت پدر آگاه شود.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان جیمز گری
  • بازیگران برد پیت, تامی لی جونز, روث نگا, دونالد ساترلند, کیمبرلی الیز, لورن دین