«کما» داستان یک معمار جوان است که پس از یک تصادف مرموز، در دنیایی بسیار عجیب و غریب به ذهنش باز می گردد. او باید قوانین و مقررات دقیق آنجا را بفهمد تا بتواند برای زندگی خود بجنگد و راهی برای خروج از آنجا پیدا کند...
خلاصه داستان
«کما» داستان یک معمار جوان است که پس از یک تصادف مرموز، در دنیایی بسیار عجیب و غریب به ذهنش باز می گردد. او باید قوانین و مقررات دقیق آنجا را بفهمد تا بتواند برای زندگی خود بجنگد و راهی برای خروج از آنجا پیدا کند...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان نیکیتا آرگونوف
  • بازیگران رینال موخامتو, لوبوف آکسیونوا, آنتون پامپوشنی, میلوس بیکوویچ, کنستانتین لاوروننکو