سینمایی مرد کوچک

odd Little Man

سینمایی مرد کوچک درباره پسر نوجوانی به نام آلفونسو است که به از دست دادن پدر و مادرش، مجبور می‌­شود مسئولیت مالی زندگی را به تنهایی برعهده بگیرد. پس از مدتی وقتی در یک داروخانه مشغول کار می‌­شود، به دلیل علاقه زیاد و مطالعاتی که در این زمینه دارد...
خلاصه داستان
سینمایی مرد کوچک درباره پسر نوجوانی به نام آلفونسو است که به از دست دادن پدر و مادرش، مجبور می‌­شود مسئولیت مالی زندگی را به تنهایی برعهده بگیرد. پس از مدتی وقتی در یک داروخانه مشغول کار می‌­شود، به دلیل علاقه زیاد و مطالعاتی که در این زمینه دارد...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کارلوس دِل کاستیلو
  • بازیگران ژوس لوئیس بالکالزِر, هنری آرگوئِلو, ویلمِر آمادو