سینمایی تقویم ماه می در یک اردوی مدرسه برای دیدن یک سایت باستانی و اشنا شدن با فعالیت باستان شناسان یک نوجوان با کشیدن خط یادگاری بر روی یک تقویم سنگی قدیمی به همراه دو دوست دیگرش که در کنار او حضور دارند مورد نفرین آن تقویم سنگی قرار می گیرند.
خلاصه داستان
سینمایی تقویم ماه می در یک اردوی مدرسه برای دیدن یک سایت باستانی و اشنا شدن با فعالیت باستان شناسان یک نوجوان با کشیدن خط یادگاری بر روی یک تقویم سنگی قدیمی به همراه دو دوست دیگرش که در کنار او حضور دارند مورد نفرین آن تقویم سنگی قرار می گیرند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان ویکتوریا فاناسیوتینا
  • بازیگران فیودر دوبرونراووف, یوری باتورین, آنا یوکولوا