سینمایی طعم آفتاب درباره پسربچه‌ای به نام «تیمور» است که روزی پدربزرگش پلاکی طلایی و باستانی پیدا می‌کند و این پلاک نوعی کلید است که سرآغاز ماجراجویی‌های تیمور، پدربزرگ و دوستانش می‌شود.
خلاصه داستان
سینمایی طعم آفتاب درباره پسربچه‌ای به نام «تیمور» است که روزی پدربزرگش پلاکی طلایی و باستانی پیدا می‌کند و این پلاک نوعی کلید است که سرآغاز ماجراجویی‌های تیمور، پدربزرگ و دوستانش می‌شود.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان الدار سالاواتوف, تاتیانا سولیایور
  • بازیگران محمدیسو عبدالخایرو, ابرور باکروف, لئونید باسوف