بی تو هرگز

گروه جهادی حسنا برای جلوگیری از سقط کودکان به شناسایی خانواده ها در خطر سقط می پردازند ....
خلاصه داستان
گروه جهادی حسنا برای جلوگیری از سقط کودکان به شناسایی خانواده ها در خطر سقط می پردازند ....
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مریم فرهنگ
  • بازیگران