سینمایی ماجرای رسیدن به ستارگان

Adventure to Reach the Stars

سینمایی ماجرای رسیدن به ستارگان درباره آکیلا دختربچه نوجوانی است که به مباحث فضانوردی و ستارگان بسیار علاقه‌مند است. معلم درس طبیعی از آن‌ها خواسته است تا هرکدام از دانش‌آموزان در حوزه مورد علاقه خود تحقیق انجام دهند. آکیلا تصمیم می‌گیرد تا درباره سیاره بودن یا نبودن پلوتون تحقیق انجام دهد.
خلاصه داستان
سینمایی ماجرای رسیدن به ستارگان درباره آکیلا دختربچه نوجوانی است که به مباحث فضانوردی و ستارگان بسیار علاقه‌مند است. معلم درس طبیعی از آن‌ها خواسته است تا هرکدام از دانش‌آموزان در حوزه مورد علاقه خود تحقیق انجام دهند. آکیلا تصمیم می‌گیرد تا درباره سیاره بودن یا نبودن پلوتون تحقیق انجام دهد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان اقبال الفجری
  • بازیگران عایشه نوره, دیتائوریحان, خانادیتیا پوتری