سینمایی خزنده هیلی کلر هنگام تلاش برای نجات پدرش در یک طوفان شدید ، متوجه می شود که او در یک خانه پر از آب به دام افتاده است و باید برای نجات جانش با تمساح ها مبارزه کند و…
خلاصه داستان
سینمایی خزنده هیلی کلر هنگام تلاش برای نجات پدرش در یک طوفان شدید ، متوجه می شود که او در یک خانه پر از آب به دام افتاده است و باید برای نجات جانش با تمساح ها مبارزه کند و…
عوامل و بازیگران
  • کارگردان الکساندر آژا
  • بازیگران کایا اسکودلاریو, بری پپر, رز آندرسون, خوزه پالما