مسابقه مردان آهنین1403

  • کارگردان
  • بازیگران
مردان آهنین یا قوی‌ترین مردان ایران یک مسابقه ورزشی تلویزیونی برای انتخاب قوی‌ترین مرد ایران و اعزام آنها به مسابقات جهانی بود، که در سال‌های مختلف پخش شده است.
خلاصه داستان
مردان آهنین یا قوی‌ترین مردان ایران یک مسابقه ورزشی تلویزیونی برای انتخاب قوی‌ترین مرد ایران و اعزام آنها به مسابقات جهانی بود، که در سال‌های مختلف پخش شده است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران