انیمیشن سرآشپز جک ماجراجو سرآشپز جک و دستیارش لنارد با هم به جزایر آشپزی سفر می کنند تا در بزرگ ترین مسابقه آشپزی دنیا شرکت کنند و رقبای خود را شکست دهند.
خلاصه داستان
انیمیشن سرآشپز جک ماجراجو سرآشپز جک و دستیارش لنارد با هم به جزایر آشپزی سفر می کنند تا در بزرگ ترین مسابقه آشپزی دنیا شرکت کنند و رقبای خود را شکست دهند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان گیلرمه فیوزا زنها
  • بازیگران جووردانو بچلنی, گیلرمه بریگز, رناتا کورئا, تاسیا دپائولا, رژانه فاریا