جینگیلی ها

Jingily

  • کارگردان
  • بازیگران
درباره انیمیشن جینگیلی ها دنیای زیبای موجودات وجینگیلی ها با چالش های بسیار زیاد
خلاصه داستان
درباره انیمیشن جینگیلی ها دنیای زیبای موجودات وجینگیلی ها با چالش های بسیار زیاد
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران