زندگی پس از زندگی - 1403 ، روایت هایی از تجربه های نزدیک به مرگ، قبل از افطار در روزهای ماه مبارک رمضان سال 1402 است. زندگی پس از زندگی 1402 برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء شبکه چهارسیما برای لحظات عرفانی افطاراست.
خلاصه داستان
زندگی پس از زندگی - 1403 ، روایت هایی از تجربه های نزدیک به مرگ، قبل از افطار در روزهای ماه مبارک رمضان سال 1402 است. زندگی پس از زندگی 1402 برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء شبکه چهارسیما برای لحظات عرفانی افطاراست.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان عباس موزون
  • بازیگران عباس موزون
قسمت ها