انیمیشن یولی و یک ماجرای عجیب

Strange World 2022

انیمیشن یولی و یک ماجرای عجیب: زمان آن فرارسیده است که پرنس کیف جانشین خود را انتخاب کند. اما آن فرد چه کسی خواهد بود؟
خلاصه داستان
انیمیشن یولی و یک ماجرای عجیب: زمان آن فرارسیده است که پرنس کیف جانشین خود را انتخاب کند. اما آن فرد چه کسی خواهد بود؟
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کنستانتین فئوکتیستوف, دارینا اشمیت
  • بازیگران