سریال اهالی گلابز و تفنگ‌ها، در شهر گلاب گنج که کارتل های موادمخدر سلطه دارند، معامله تریاکی باعث می شود یک افسر پلیس و یک مکانیک عاشق درگیر هرج و مرج های آن شوند. «اسلحه ها و اهالی گلاب گنج»، بر پلتفرم نتفلیکس عرضه شده است.
خلاصه داستان
سریال اهالی گلابز و تفنگ‌ها، در شهر گلاب گنج که کارتل های موادمخدر سلطه دارند، معامله تریاکی باعث می شود یک افسر پلیس و یک مکانیک عاشق درگیر هرج و مرج های آن شوند. «اسلحه ها و اهالی گلاب گنج»، بر پلتفرم نتفلیکس عرضه شده است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کریشنا دی کی, راج نایدیمرو
  • بازیگران دولکر سلمان, راج کومار رائو, آدارش گوراو, گلشن دوایا, شریا دانوانتاری