سریال مثل هیچ کس دربارهٔ برادر بزرگتر یک خانواده است که همه او را داداشی صدا می‌کنند. با فوت پدر خانواده، مسئولیت داداشی دوچندان می‌شود و با ازدواج کوچکترین ...
خلاصه داستان
سریال مثل هیچ کس دربارهٔ برادر بزرگتر یک خانواده است که همه او را داداشی صدا می‌کنند. با فوت پدر خانواده، مسئولیت داداشی دوچندان می‌شود و با ازدواج کوچکترین ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان عبدالحسن برزیده
  • بازیگران پروانه معصومی, حسین یاری, حمید ابراهیمی, اصغر همت, جواد عزتی