جام جهانی مسی ظهور یک افسانه

مستندجام جهانی مسی ظهور یک افسانه شاهد روایت بی سابقه و صمیمانه مسی از اوج زندگی حرفه ای خود با تیم ملی فوتبال آرژانتین و بالا بردن جام قهرمانی رقابت های جهانی فوتبال هستیم.
خلاصه داستان
مستندجام جهانی مسی ظهور یک افسانه شاهد روایت بی سابقه و صمیمانه مسی از اوج زندگی حرفه ای خود با تیم ملی فوتبال آرژانتین و بالا بردن جام قهرمانی رقابت های جهانی فوتبال هستیم.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان خوآن بالدانا
  • بازیگران