سریال آخرین اتوبوس، درباره گروهی از بچه های مدرسه است که سنخیتی با هم ندارند، با هم همراه می شوند تا با هوش ماشینی ترسناکی رو به رو شوند.
خلاصه داستان
سریال آخرین اتوبوس، درباره گروهی از بچه های مدرسه است که سنخیتی با هم ندارند، با هم همراه می شوند تا با هوش ماشینی ترسناکی رو به رو شوند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان لارنس گوف, استیو هیوز, نور وازی
  • بازیگران لورا کروهورست, جورج بیکر, فینیکس پین, کامرون اشپلنت, توبی پیرس