سریال پروفسور

Voskresenskiy

  • کارگردان
  • بازیگران
سریال پروفسور پیرامون آرکادی گولیروویچ یک پزشک متخصص کالبد شناسی است که در روند بررسی تحقیقات جرایم با پلیس همکاری می کند او به همراه دستیارش نوگل به روش های گوناگون با بررسی اجساد مقتولان به داده هایی می رسند که نقش کلیدی در حل معمای هر قسمت دارد.
خلاصه داستان
سریال پروفسور پیرامون آرکادی گولیروویچ یک پزشک متخصص کالبد شناسی است که در روند بررسی تحقیقات جرایم با پلیس همکاری می کند او به همراه دستیارش نوگل به روش های گوناگون با بررسی اجساد مقتولان به داده هایی می رسند که نقش کلیدی در حل معمای هر قسمت دارد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران