بررسی شفافیت در ساختار انتخابات کشور
خلاصه داستان
بررسی شفافیت در ساختار انتخابات کشور
عوامل و بازیگران
  • کارگردان حمید علیداد
  • بازیگران