سینمایی شرکت، درباره میچ مکدیر̎ جوان، که به تازگی از دانشکدهٔ حقوق فارغ‌التحصیل شده، به هر دری می‌زند تا در یک اداره به عنوان مشاور حقوقی شغلی پیدا کند. سرانجام نیز از دعوت می‌شود. او و همسر جوانش، ̎ آبی̎ به ممفیس می‌روند و ̎میچ̎ خیلی زود با رئیس قسمت خودش، ̎ آیوری تولار̎ دوست می‌شود.
خلاصه داستان
سینمایی شرکت، درباره میچ مکدیر̎ جوان، که به تازگی از دانشکدهٔ حقوق فارغ‌التحصیل شده، به هر دری می‌زند تا در یک اداره به عنوان مشاور حقوقی شغلی پیدا کند. سرانجام نیز از دعوت می‌شود. او و همسر جوانش، ̎ آبی̎ به ممفیس می‌روند و ̎میچ̎ خیلی زود با رئیس قسمت خودش، ̎ آیوری تولار̎ دوست می‌شود.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سیدنی پولاک
  • بازیگران تام کروز, جین تریپل‌هورن, جین هکمن, اد هریس, هالی هانتر