سریال کیش و مات

Checkmate

سریال کیش و مات، درباره سی تو یان وکیل جوان است که در پکن زندگی می کند و وارد چالشی عجیب و خطرناک میشود. او وقتی حاضر نمی‌شود که از اصولش کوتاه بیاید و همانند همکارانش به کار‌های خلاف بپردازد ناچار می‌شود که از شغل خود استعفا بدهد. او در مسیر خود در قطار هاربین، با لو شائو جوان ثروتمند، آشنا می‌شود و آن دو با یکدیگر دوستی بسیار خوب و صمیمانه‌ای را آغاز می‌کنند.
خلاصه داستان
سریال کیش و مات، درباره سی تو یان وکیل جوان است که در پکن زندگی می کند و وارد چالشی عجیب و خطرناک میشود. او وقتی حاضر نمی‌شود که از اصولش کوتاه بیاید و همانند همکارانش به کار‌های خلاف بپردازد ناچار می‌شود که از شغل خود استعفا بدهد. او در مسیر خود در قطار هاربین، با لو شائو جوان ثروتمند، آشنا می‌شود و آن دو با یکدیگر دوستی بسیار خوب و صمیمانه‌ای را آغاز می‌کنند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان ژانگ وی‌
  • بازیگران هو یی تیان, لئون ژانگ, ژانگ شین یو