انیمیشن تبدیل شوندگان

transformers

انیمیشن تبدیل شوندگان، جنگ برای سایبرترون، دباره ماجراها و اتفاقات هیجان انگیز در دنیای ربات ها و جنگ های بی پایان آنها با یکدیگر و...
خلاصه داستان
انیمیشن تبدیل شوندگان، جنگ برای سایبرترون، دباره ماجراها و اتفاقات هیجان انگیز در دنیای ربات ها و جنگ های بی پایان آنها با یکدیگر و...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان تاکاشی کامئی
  • بازیگران