مستند نبردهای فانتوم

Phantom Battles

مستند نبردهای فانتوم بیش از یک سوم از خلبانان جنگنده فانتوم در جنگ هشت ساله عراق با کشورمان شهید، اسیر و مفقودالاثر شدند. بیشترین آمار بین رسته های مختلف نیروهای مسلح. این برنامه به این قهرمانان فراموش نشدنی تقدیم می گردد.
خلاصه داستان
مستند نبردهای فانتوم بیش از یک سوم از خلبانان جنگنده فانتوم در جنگ هشت ساله عراق با کشورمان شهید، اسیر و مفقودالاثر شدند. بیشترین آمار بین رسته های مختلف نیروهای مسلح. این برنامه به این قهرمانان فراموش نشدنی تقدیم می گردد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مهدی جبین شناس
  • بازیگران