ترینیتی

مستندترینیتی ابتدا به مضرات انرژی هسته ای پرداخته سپس به فواید آن می پردازد و دلیل سنگ اندازی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در پرونده هسته ای ایران را نه ساخت بمب اتمی بلکه پیشرفت ایران در زمینه های مختلف با استفاده از انرژی هسته ای می داند.
خلاصه داستان
مستندترینیتی ابتدا به مضرات انرژی هسته ای پرداخته سپس به فواید آن می پردازد و دلیل سنگ اندازی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در پرونده هسته ای ایران را نه ساخت بمب اتمی بلکه پیشرفت ایران در زمینه های مختلف با استفاده از انرژی هسته ای می داند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان مسعود کارگر
  • بازیگران