گلستانم آرزوست

مستند گلستانم آرزوست به معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری بندرگز دراستان گستان شامل : شهرداری،تلگراف خانه ،کارخانه پنبه پاکنی،بانک استقراضی روسها ،ساختمان گمرک روستای لیوان و غیره پرداخته است .
خلاصه داستان
مستند گلستانم آرزوست به معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری بندرگز دراستان گستان شامل : شهرداری،تلگراف خانه ،کارخانه پنبه پاکنی،بانک استقراضی روسها ،ساختمان گمرک روستای لیوان و غیره پرداخته است .
عوامل و بازیگران
  • کارگردان یاسر طالبی
  • بازیگران مهدی خلیلی