رد پای ایل

رد پای ایل مستندی از زندگی عشایر ایل سنگسر را برای شما روایت میکند و شما را با راه و روش های زندگی عشایری و ماجرا های آن آشنا کرده و درباره نحوه زندگی و اداب و رسوم آنها سخن می گوید.
خلاصه داستان
رد پای ایل مستندی از زندگی عشایر ایل سنگسر را برای شما روایت میکند و شما را با راه و روش های زندگی عشایری و ماجرا های آن آشنا کرده و درباره نحوه زندگی و اداب و رسوم آنها سخن می گوید.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان حسین بالویی
  • بازیگران