ماسنان

در این برنامه به معرفی روستای زیبا و گردشگری ماسنان واقع دراستان خراسان جنوبی پرداخته شده و در باره تاریخچه و صنایع دستی ، جاذبه های طبیعی و گردشگری روستا صحبت شده است .
خلاصه داستان
در این برنامه به معرفی روستای زیبا و گردشگری ماسنان واقع دراستان خراسان جنوبی پرداخته شده و در باره تاریخچه و صنایع دستی ، جاذبه های طبیعی و گردشگری روستا صحبت شده است .
عوامل و بازیگران
  • کارگردان محمد عبدالهی
  • بازیگران