در این مستند از گل فشان نفتلیجه و گل فشان که در زبان محلی به معنای قارنی یاریق نامیده می‌شود، در منطقه گمیش تپه واقع شده‌اند. گل فشان گوبک لیجه به معنای ناف کوچک در منطقه صفر مرزی با کشور ترکمنستان و گل فشان اینچه در شمال منطقه آق‌قلا یکی از جاذبه‌های منحصربه‌فرد زمین‌گردشگری ایران قرار دارند، سخن گفته می‌شود.
خلاصه داستان
در این مستند از گل فشان نفتلیجه و گل فشان که در زبان محلی به معنای قارنی یاریق نامیده می‌شود، در منطقه گمیش تپه واقع شده‌اند. گل فشان گوبک لیجه به معنای ناف کوچک در منطقه صفر مرزی با کشور ترکمنستان و گل فشان اینچه در شمال منطقه آق‌قلا یکی از جاذبه‌های منحصربه‌فرد زمین‌گردشگری ایران قرار دارند، سخن گفته می‌شود.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کامبیز مهدی زاده فرساد
  • بازیگران