سینمایی سر به مهر

سینمایی سر به مهر، داستان یک دختر تنها و خسته که زندگی خود را در وبلاگ خود می‌نویسد و توسط برادر دوستش از او خواستگاری می‌شود و صحبت‌های اولیه ازدواج را انجام می‌دهند. او که نماز نمی‌خوانده بنا به شرایط زندگی شروع به خواندن نماز کرده و الان شهامت اینکه به خواستگارش نماز خواندن خود را بگوید ندارد و خجالت می‌کشد ولی در آخر فیلم بازگو می‌کند.
خلاصه داستان
سینمایی سر به مهر، داستان یک دختر تنها و خسته که زندگی خود را در وبلاگ خود می‌نویسد و توسط برادر دوستش از او خواستگاری می‌شود و صحبت‌های اولیه ازدواج را انجام می‌دهند. او که نماز نمی‌خوانده بنا به شرایط زندگی شروع به خواندن نماز کرده و الان شهامت اینکه به خواستگارش نماز خواندن خود را بگوید ندارد و خجالت می‌کشد ولی در آخر فیلم بازگو می‌کند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان هادی مقدم دوست
  • بازیگران لیلا حاتمی, آرش مجیدی, خاطره اسدی