در فیلم بهانه «ساسان» جوانی شروری است که آسایش محل را به هم زده است و تمام اهل محل از او شکایت دارند. تنها ریش سفید محل «آقای ناصری» است که همیشه تلاش می کند ساسان را حمایت کند. ساسان عاشق مینا دختر ناصری است، و این عشق تنها چیزی است که می تواند ساسان را نجات دهد.
خلاصه داستان
در فیلم بهانه «ساسان» جوانی شروری است که آسایش محل را به هم زده است و تمام اهل محل از او شکایت دارند. تنها ریش سفید محل «آقای ناصری» است که همیشه تلاش می کند ساسان را حمایت کند. ساسان عاشق مینا دختر ناصری است، و این عشق تنها چیزی است که می تواند ساسان را نجات دهد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان محسن ربیعی
  • بازیگران محسن افشانی, شهنام شهابی, کیمیا بابائیان, مهدی ساکی