سینمایی به قدر کافی، داستان یک سرآشپز مشهور است که به دلیل مسائلی از جمله عصبانیت در زندان بوده است. او در حین گذزاندن محکومیت با یک دانش آموز جوان به نام “آسپرگر” آشنا می شود و برای یک مسابقه آشپزی با این نوجوان همکاری می کند و…
خلاصه داستان
سینمایی به قدر کافی، داستان یک سرآشپز مشهور است که به دلیل مسائلی از جمله عصبانیت در زندان بوده است. او در حین گذزاندن محکومیت با یک دانش آموز جوان به نام “آسپرگر” آشنا می شود و برای یک مسابقه آشپزی با این نوجوان همکاری می کند و…
عوامل و بازیگران
  • کارگردان فرانچسکو فالاسکی
  • بازیگران لوییجی فدل, بندتا پورکارولی, وینیچو مارکیونی, والریا سولارینو