سینمایی ماموریت هوایی، درباره خلبانان جوان نیروی هوایی اندونزی است که سعی می‌کنند کشورشان را از دست اشغال‌گران هلندی نجات دهند و در تثبیت استقلال تازه یافته‌ی این کشور نقش ایفا کنند، اما ...
خلاصه داستان
سینمایی ماموریت هوایی، درباره خلبانان جوان نیروی هوایی اندونزی است که سعی می‌کنند کشورشان را از دست اشغال‌گران هلندی نجات دهند و در تثبیت استقلال تازه یافته‌ی این کشور نقش ایفا کنند، اما ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان رهابی ماندرا, آلدو سواستیا
  • بازیگران وین جولیو, بیسما کاریسما, مارتینو لیو