سینمایی شبح که به خانواده ای از ابر قهرمانان آفریقا بر میگردد به نیویورک میرود تا به سراغ نابغه ای تبهکار که صاحب سه جمجمه جادویی است برود جمجمه هایی که می توانند...
خلاصه داستان
سینمایی شبح که به خانواده ای از ابر قهرمانان آفریقا بر میگردد به نیویورک میرود تا به سراغ نابغه ای تبهکار که صاحب سه جمجمه جادویی است برود جمجمه هایی که می توانند...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان سایمون وینسر
  • بازیگران بیلی زین, کریستی سوانسون, تریت ویلیامز, کاترین زیتا جونز