داستان سفارت

درباره داستان سفارت داستانی شنیده نشده از سفارت فلسطین ...
خلاصه داستان
درباره داستان سفارت داستانی شنیده نشده از سفارت فلسطین ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان احسان شادمانی
  • بازیگران