بی سیم

  • کارگردان
  • بازیگران
بی سیم در سال های دفاع مقدس، یک بیسیم چی ایرانی، جلوتر از خط مقدم، در شرایط ویژه ای بدون آب گیر افتاده است. او به طور اتفاقی متوجه می شود که یک بیسیم چی عراقی نیز در شرایط مشابه در نزدیکی وی حضور دارد. آن دو با هم ارتباط برقرار می کنند...
خلاصه داستان
بی سیم در سال های دفاع مقدس، یک بیسیم چی ایرانی، جلوتر از خط مقدم، در شرایط ویژه ای بدون آب گیر افتاده است. او به طور اتفاقی متوجه می شود که یک بیسیم چی عراقی نیز در شرایط مشابه در نزدیکی وی حضور دارد. آن دو با هم ارتباط برقرار می کنند...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران