ملاقات در مداربسته

  • کارگردان
  • بازیگران
مستند ملاقات در مدار بسته روزهای بستری شدن امام خمینی (ره) در بیمارستان را از نگاه دوربین مدار بسته اتاق ایشان به تصویر می کشد.
خلاصه داستان
مستند ملاقات در مدار بسته روزهای بستری شدن امام خمینی (ره) در بیمارستان را از نگاه دوربین مدار بسته اتاق ایشان به تصویر می کشد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران