نزدیک

Nazdik

فیلم کوتاه نزدیک روح جوان شهیدی به دنبال پدرش آمده است.
خلاصه داستان
فیلم کوتاه نزدیک روح جوان شهیدی به دنبال پدرش آمده است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان محمد اسفندیاری
  • بازیگران