مستند سد در سد

مستند سد در سد در تلاش است تا با ارائه شفاف از حواشی برگزاری کنکور در سال‌های گذشته به دنبال راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات سیستم آموزش کشور باشد. در این مستند نقش مافیای کنکور در مشکلات سیستم آموزشی کشور بررسی شده است.
خلاصه داستان
مستند سد در سد در تلاش است تا با ارائه شفاف از حواشی برگزاری کنکور در سال‌های گذشته به دنبال راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات سیستم آموزش کشور باشد. در این مستند نقش مافیای کنکور در مشکلات سیستم آموزشی کشور بررسی شده است.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان محمدجواد رئیسی
  • بازیگران