فیلم کوتاه سر به راه

Sar Be Rah

این فیلم ایثار و فداکاری پزشکان در زمان هشت سال دفاع مقدس روایت می کند...
خلاصه داستان
این فیلم ایثار و فداکاری پزشکان در زمان هشت سال دفاع مقدس روایت می کند...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان امیر داسارگر
  • بازیگران