مستند مادری برگرفته از زندگی سه نسل از بانوان خانواده دباغ است که به ترتیب به بخش‌هایی از زندگی مرضیه دباغ، راضیه دباغ دختر ایشان و آمنه اصفهانی نوه وی می‌پردازد.
خلاصه داستان
مستند مادری برگرفته از زندگی سه نسل از بانوان خانواده دباغ است که به ترتیب به بخش‌هایی از زندگی مرضیه دباغ، راضیه دباغ دختر ایشان و آمنه اصفهانی نوه وی می‌پردازد.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان کارگردان :مسعود دهنوی
  • بازیگران دباغ