مستند جعبه سیاه آخرین گفت و گوی اردشیر زاهدی؛ داماد شاه ، وزیر خارجه و سفیر شاهنشاهی در آمریکا ...
خلاصه داستان
مستند جعبه سیاه آخرین گفت و گوی اردشیر زاهدی؛ داماد شاه ، وزیر خارجه و سفیر شاهنشاهی در آمریکا ...
عوامل و بازیگران
  • کارگردان محمد ثقفی
  • بازیگران مهدی مطهر, فرناز صالحی, امیر اصانلو, حسین امیری