انیمیشن ربات های مبدل

  • کارگردان
  • بازیگران
انیمیشن ربات های مبدل درباره دو جناح مخالف روبات های مبدل بیگانه است که در نبردی که سرنوشت زمین را تعیین می کنند، با هم درگیر می شوند.
خلاصه داستان
انیمیشن ربات های مبدل درباره دو جناح مخالف روبات های مبدل بیگانه است که در نبردی که سرنوشت زمین را تعیین می کنند، با هم درگیر می شوند.
عوامل و بازیگران
  • کارگردان
  • بازیگران